1 sayfadan 1. sayfa

Treeview

İletiTarih: 13 May 2010 11:19
drejan62
Merhabalar
Bir user form üzerine 1 adet treeview, 1 adet Textbox koyduk, Treevieve tıkladığımızda bereysel sayfasındaki d sütunundaki veriler textbox1 de görüntülenmekte,
kodlar ise alltakı gibidir, kodları bu siteden aldım :))
Kod: Tümünü seç
Private Sub TreeView1_Click()
Set ara = Sheets("bireysel").Range("c2:c65536").Find(TreeView1.SelectedItem.Text, , xlValues, xlWhole)
If Not ara Is Nothing Then
Me.TextBox1.Text = Sheets("bireysel").Range("d" & ara.Row).Value
End If
End Sub


Private Sub UserForm_Initialize()
     
With TreeView1
    .ImageList = Me.ImageList1
    .LabelEdit = tvwManual
    .LineStyle = tvwRootLines
End With
syl = 2
On Error Resume Next
With TreeView1.Nodes
.Add , , "ana", Sheets("bireysel").Cells(1, 1).Value, 1
For t = 1 To WorksheetFunction.CountA(Sheets("bireysel").Range("a:a"))
sy = 0
For i = syl To Sheets("bireysel").Cells(65536, 4).End(3).Row
If Sheets("bireysel").Cells(i, 1).Value <> "" Then
          .Add "ana", tvwChild, Trim(Sheets("bireysel").Cells(i, 1).Value), Trim(Sheets("bireysel").Cells(i, 1).Value), 2
       For g = i + 1 To Sheets("bireysel").Cells(65536, 4).End(3).Row
       If Sheets("bireysel").Cells(g, 1).Value <> "" Then sy = g: GoTo atla
       Next g
atla:
If sy < 1 Then sy = Sheets("bireysel").Cells(65536, 4).End(3).Row
syl = sy
For ty = i To sy - 1
If Sheets("bireysel").Cells(ty, 2).Value <> "" Then
.Add Trim(Sheets("bireysel").Cells(i, 1).Value), tvwChild, Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 2).Value), Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 2).Value), 4
  If Sheets("bireysel").Cells(ty, 3).Value <> "" Then
  .Add Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 2).Value), tvwChild, Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 3).Value), Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 3).Value), 4
     '.Add Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 3).Value), tvwChild, Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 4).Value), Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 4).Value), 4
    End If
    For hj = 1 To 10
    If Sheets("bireysel").Cells(ty + hj, 3).Value <> "" And Sheets("bireysel").Cells(ty + hj, 2).Value = "" Then
    .Add Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty, 2).Value), tvwChild, Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty + hj, 3).Value), Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty + hj, 3).Value), 4
       '.Add Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty + hj, 3).Value), tvwChild, Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty + hj, 4).Value), Trim(Sheets("bireysel").Cells(ty + hj, 4).Value), 4
      Else
      GoTo atla2
      End If
      Next hj
atla2:
End If
Next ty
       

End If
Next i
Next t
End With
TreeView1.Nodes(1).Expanded = True

End Sub


Sıkıntısız çalışıyor gibi bu defa yeni bir userform oluşturdum yine treeview ve textbox nesneleri ilave ettim ve kod kısmına ise yukarıdaki kodları olduğu gibi kopyaladım. Tabi bu defa verileri excelin ticari isimli sayfasından alması gerekiyor. Bunun için de kodlarda bulunan sayfa isimlerini değiştirdim. Fakat makroyu çalıştırdığımda
alttaki kodda hata veriyor nedeni ne olabilir acaba, bunun gibi diğer sayfalarada yapmam gerekiyor.
Teşekkürler.

Hata veren kod satırı;
başlık satarı sarı işaretleniyor
Kod: Tümünü seç
Private Sub UserForm_Initialize()

alttaki kodun ImageList1 kısmı ise mavi olarak seçili duruyor.
Kod: Tümünü seç
With TreeView1
    .ImageList = Me.ImageList1
    .LabelEdit = tvwManual
    .LineStyle = tvwRootLines
End With

Cevap: Treeview

İletiTarih: 28 Tem 2010 08:00
Tarkan VURAL
Imagelist bir nesnedir. UserForm üzerinde imagelist nesnesi yoksa hata vermesi normaldir.
.ImageList = Me.ImageList1 satırını silerek denediğinizde hata almazsınız.