[Yardım]  run time error '3705' hatası

Kulanıcı arayüz formu

run time error '3705' hatası

İleti#1)  CEMKKAYAA » 02 Şub 2023 18:20

Merhabalar;
access den veri kontrolü yaparak userforma a giriyorum. sonrasında access den veri çekerek listview de verileri gösteriyorum...

hem giriş sayfası kendi içinde tek başına çalışıyor hemde listview de gösterdiğim sayfa kendi içinde ayrı iken çalışıyor fakat programı giriş sayfasından kullanıcı adı ve şifre ile girdiğimde ..

run time error '3705':
Nesne açık olduğunda işleme izin verilmez hatası allıyorum, debug diyince de " Can't execute code in break mode" hatası alıyorum.. ( rs.Open sql1, conn, adOpenKeyset, adLockPessimistic ) ve Listview sayfasında burayı sarıya boyuyor.
Anlaşmış değilim

Giriş sayfası kodları:

Private Sub CommandButton1_Click()
user = Me.TextBox1
pass = Me.TextBox2

Call connection_open
sql1 = "select [Sifre], [Adi], [Soyadi], [Gorevi] from Personel_list where [Kullanici_Adi]='" & user & "'"
rs.Open sql1, conn, adOpenKeyset, adLockPessimistic


If Not rs.EOF And Not rs.BOF Then
nameSname = rs.Fields(1) & " " & rs.Fields(2) & "/" & rs.Fields(3)
Anaform.Label581.Caption = nameSname
If rs.Fields(0) = pass Then
MsgBox "Giriş Başarılı"
Me.Hide
Anaform.Show
Else
MsgBox "Giriş Başarısız. Lütfen Kullanıcı Adı veya Şifrenizi Kontrol Ediniz."
End If
End If

rs.Close
conn.Close

End Sub

Private Sub TextBox1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Me.TextBox1.Text = vbNullStrings

End Sub


Private Sub TextBox2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Me.TextBox2.Text = vbNullStrings

End Sub

******************************
Listview sayfası :

Sub transactions()

Dim lws As ListItem


Call connection_open
sql1 = "select * from Personel_list"
rs.Open sql1, conn, adOpenKeyset, adLockPessimistic

With Anaform.ListView2
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
.ColumnHeaders.Add , , rs.Fields(i).Name
Next i
End WithWith Anaform.ListView2
.ListItems.Clear

Do While Not rs.EOF
Set lw_rec = .ListItems.Add(, , rs.Fields(0).Value)

For X = 1 To rs.Fields.Count - 1
lw_rec.SubItems(X) = IIf(IsNull(rs.Fields(X).Value), "-", rs.Fields(X).Value)
Next X

rs.MoveNext
Loop

.FullRowSelect = True
.Gridlines = True
.View = lvwReport

End With


rs.Close
conn.Close

End Sub


**************************
Kullanıcı avatarı
CEMKKAYAA
Yeni Başlamış
 
Kayıt: 25 Arl 2022 23:36
Meslek: Tasarımcı
Yaş: 25
İleti: 16
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul/Tuzla

Yıllık Maaş Bordrosu Hesaplama 2022

Forum UserForm

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe